EJENDOMSMARKEDET: Ny referenceværdi af matrikel fra januar 2022

DOMUS DP Real Estate

Den nye lov medfører en potentiel skattestigning for boligkøbere fra 1. januar 2022. Det vil også påvirke arve- og gaveafgiften samt formueskatten.

Den nye lovs virkning på boligkøbere

Som med at købe en ejendom i ethvert land, er der mange ekstra udgifter, som du bør tage hensyn til, når de køber en ejendom i Spanien. Yderligere "skjulte" omkostninger, der skal tages i betragtning, omfatter notargebyrer, matrikelafgifter, ejendomsagenturgebyrer og en betydelig mængde ejendomsskatter.

Skat på dokumenterede retsakter (AJD) skal betales, når de køber nybyggede ejendomme og Ejendomsoverførselsskatten (ITP), når de køber en videresalgsejendom.

Indtil nu har det skattepligtige grundlag for både ejendomsoverførselsafgiften og den dokumenterede lovskat i alle ejendomstransaktioner været ejendommens "reelle" værdi (dvs. købsprisen for den ejendom, der er aftalt mellem køber og sælger), medmindre skattemyndighederne kan påvise, at markedsværdien er højere. I et forsøg på at reducere de skattesager, der stammer fra disse sager, har den nye lov indført en "referenceværdi", der skal bruges som et skattegrundlag. I tilfælde, hvor købsprisen faktisk er højere end denne "referenceværdi", anvendes købsprisen. Det sker fra 1. januar 2022.

"Referenceværdien" fastsættes årligt af Matrikelkontoret på grundlag af de priser, der registreres af notarer, og under hensyntagen til det geografiske område og typen af ejendom. Det vil dog ikke tage hensyn til ejendommens tilstand, eller hvis en reform, der ville have betydet en lavere købspris, er nødvendig. Det betyder, at en lejlighed af samme størrelse i samme bygning vil have samme "referenceværdi", uanset ejendommens tilstand og kvaliteten af enhver renovering. I tilfælde af at en køber erhverver et hjem, der kræver en betydelig renovering, bliver han nødt til at bruge "referenceværdien" til at beregne ejendomsoverdragelsesafgiften, selvom den er meget højere end markedsværdien.

Homebuyers kan appellere, hvis de mener, at denne "referenceværdi" er højere end markedsværdien, hvilket giver bevis for, at markedsværdien er lavere. Dette er det modsatte af, hvad der skete før, da det var skattemyndighedernes ansvar at bevise, at markedsværdien var højere end skattegrundlaget, så nu ligger bevisbyrden hos køberne af selve ejendomshandlerne og ikke hos skattemyndighederne.

Hvis der ikke er nogen "referenceværdi", vil beskatningsgrundlaget være den aftalte pris eller markedsværdi, alt efter hvad der er størst.

Gave- og formueskat

Denne "referenceværdi" vil også blive brugt som et skattepligtigt grundlag i beregningen af gave- og arveafgiften pr. 1. januar 2022. Som i ejendomsoverførselsafgiften vil detvære den mindste værdi, der vil blive brugt, når et hjem arves eller doneres, så selvom en lavere værdi er erklæret i en transaktion før en notar, vil "referenceværdien" blive brugt i stedet.

Den nye "referenceværdi" påvirker også formueskatten, en skat, der opkræves af nettoformue, der overstiger en vis tærskel, selv om den ikke udelukkende anvendes som et skattepligtigt grundlag.

Beskatningsgrundlaget i dette tilfælde betragtes som det største af følgende værdier: matrikelværdien, den værdi, der er fastsat i forbindelse med andre skatter eller købsprisen. Hvis en skattepligtig derfor ønsker at anke den værdi, som formueskatten er baseret på, skal han appellere den pris, som ejendommen blev erhvervet til, enten ved køb, arv, donation eller donation.

Er du på udkig efter fagfolk til at rådgive dig om salg eller køb af din ejendom? https://www.domus-dp.com/contactenos