EIENDOMSMARKED: Ny referanseverdi for Matrikkelen fra januar 2022

DOMUS DP Real Estate

Den nye loven medfører en potensiell skatteøkning for eiendomskjøpere fra 1. Det vil også påvirke arve- og gaveskatten, samt formuesskatten.

Effekt av den nye loven om eiendomskjøpere

Som med å kjøpe en eiendom i et hvilket som helst land, er det mange ekstra utgifter du bør ta hensyn til når du kjøper en eiendom i Spania. Ytterligere "skjulte" kostnader som skal tas i betraktning inkluderer notariusavgifter, landregisteravgifter, eiendomsmegleravgifter og en betydelig mengde eiendomsskatt.

Skatt på dokumenterte rettsakter (AJD) må betales ved kjøp av nybygde eiendommer og eiendomsskatt (ITP) ved kjøp av videresalgseiendom.

Inntil nå har det skattepliktige grunnlaget for både eiendomsskatten og den dokumenterte lovens skatt i alle eiendomstransaksjoner vært den "reelle" verdien av eiendommen (dvs. kjøpesummen av eiendommen som er avtalt mellom kjøperen og selgeren), med mindre skattemyndighetene kan demonstrere at markedsverdien er høyere. I et forsøk på å redusere skattesakene som følger av disse sakene, har den nye loven innført en «referanseverdi» som skal brukes som skattegrunnlag. I tilfeller der kjøpesummen faktisk er høyere enn denne "referanseverdien", skal kjøpesummen benyttes. Dette vil bli innført fra 1.

"Referanseverdien" bestemmes av Cadastre Office årlig, basert på prisene som er registrert av notarius og tar hensyn til det geografiske området og typen eiendom. Det vil imidlertid ikke ta hensyn til eiendommens tilstand eller om en reform som ville ha betydd en lavere kjøpesum er nødvendig. Dette betyr at en leilighet i tilsvarende størrelse i samme bygning vil ha samme "referanseverdi", uavhengig av tilstanden til eiendommen og kvaliteten på enhver renovering. I tilfelle en kjøper kjøper et hjem som krever betydelig renovering, må han bruke "referanseverdien" for å beregne eiendomsoverføringsskatten, selv om den er mye høyere enn markedsverdien.

Boligkjøpere kan klage hvis de mener at denne "referanseverdien" er høyere enn markedsverdien, noe som gir bevis for at markedsverdien er lavere. Dette er det motsatte av det som skjedde før, da det var skattemyndighetenes ansvar å bevise at markedsverdien var høyere enn skattegrunnlaget, så nå ligger bevisbyrden hos kjøperne av eiendom selv og ikke med skattemyndighetene.

Hvis det ikke er noen "referanseverdi", vil skattegrunnlaget være den avtalte prisen eller markedsverdien, avhengig av hva som er størst.

Gave, arv og formuesskatt

Denne "referanseverdien" vil også bli brukt som skattepliktig grunnlag i beregningen av gave- og arveavgiften, per 1. Som i eiendomsskatten vil detvære minimumsverdien som vil bli brukt når et hjem arves eller doneres, så selv om en lavere verdi er deklarert i en transaksjon før en notarius, vil "referanseverdien" bli brukt i stedet.

Den nye "referanseverdien" påvirker også formuesskatten, en skatt som pålegges nettoverdi som overstiger en viss terskel, selv om den ikke strengt tatt brukes som skattepliktig grunnlag.

Avgiftsgrunnlaget i dette tilfellet regnes som det største av følgende verdier: kadastralverdien, verdien som bestemmes for andre avgifter eller innkjøpsprisen. Derfor, hvis en skattebetaler ønsker å klage på verdien som formuesskatten er basert på, må han klage på prisen som eiendommen ble kjøpt på, enten ved kjøp, arv, donasjon eller donasjon.

Leter du etter fagfolk som kan gi deg råd om salg eller kjøp av eiendommen din? https://www.domus-dp.com/contactenos