Gebruiksvoorwaarden

Juridische mededeling

De informatie op deze website is uitsluitend opgesteld om informatie te geven over DOMUS DP Real Estate en de diensten die zij aanbiedt, aan mensen die erin geïnteresseerd zijn.

Door de toegang tot deze website wordt aanvaard dat DOMUS DP Real Estate niet verantwoordelijk is voor enig verlies, direct of indirect, afgeleid van het gebruik van de informatie en zaken op deze Website, of voor toegang tot andere zaken op het internet via verbindingen of links naar deze Website of naar anderen.

JURIDISCHE MEDEDELING INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

Het auteursrecht van het materiaal op deze website, zoals teksten, broncode, grafische ontwerpen of afbeeldingen, is eigendom van DOMUS DP Real Estate of van derde eigenaren daarvan. De toegang ertoe impliceert geen licentie voor de reproductie en/of distributie ervan en het is niet toegestaan dit te doen zonder voorafgaande toestemming van DOMUS DP Real Estate of haar eigenaars.

JURIDISCHE KENNISGEVING OVER PERSOONSGEGEVENS

DOMUS DP Real Estate garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant, het verzamelen en verwerken ervan, via de contact- of raadplegingsformulieren op de Diensten van DOMUS DP Real Estate, en zal uitsluitend worden opgeslagen met het oog op het onderhouden van de informatierelatie of een eventuele toekomstige contractuele relatie, voor de administratie, informatie, facturatie of promotie van de diensten die de klant besluit af te sluiten met DOMUS DP Real Estate.

De door de klant verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Voor deze doeleinden garandeert de klant de authenticiteit van alle gegevens die worden meegedeeld als gevolg van het invullen van de formulieren die nodig zijn om informatie te ontvangen of de diensten te contracteren. Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie permanent up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde reageert op de werkelijke situatie van de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor de valse of onjuiste verklaringen en de schade veroorzaakt aan Inmobiliaria Juárez of derden voor de verstrekte informatie.

JURIDISCHE KENNISGEVING OVER BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Deze website is te goeder trouw opgesteld door DOMUS DP Real Estate. De volledigheid en juistheid van de informatie die het bevat, wordt echter niet gegarandeerd. In het bijzonder moeten we waarschuwen dat deze informatie onvolledig kan zijn, fouten kan bevatten of verouderd kan zijn. Het is daarom noodzakelijk om, alvorens enige actie te ondernemen die voortvloeit uit de inhoud ervan, de informatie die via deze Website is verkregen, te verifiëren door contact op te nemen met DOMUS DP Real Estate.

Documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie is onderhevig aan periodieke wijzigingen. DOMUS DP Real Estate kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de hierin beschreven producten of diensten.

LINKS NAAR DERDEN

Deze website biedt links naar pagina's die programma's en/of informatie kunnen bieden. Deze sites worden niet gecontroleerd door DOMUS DP Real Estate, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site, of voor eventuele wijzigingen of updates van dergelijke sites. DOMUS DP Real Estate verstrekt deze links alleen aan u voor uw gemak en informatie, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site door DOMUS DP Real Estate.

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de organieke wet 15/99 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft DOMUS DP Real Estate alle nodige maatregelen genomen om de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens die worden verstrekt via de formulieren voor gegevensverzameling die op de website zijn ingevoegd www.domus-dp.com te garanderen, en erkent dat de gebruiker wordt bijgestaan door toegangsrechten, wijziging, verzet en annulering van uw gegevens, die kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@domus-dp.com ter attentie van de gegevensbeheerder.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

De verstrekte gegevens worden uitsluitend en uitsluitend gebruikt door DOMUS DP Real Estate of haar medewerkers om hun administratieve, technische en commerciële beheerstaken uit te voeren.

Het doel van het maken, bestaan en onderhouden van het bestand is het uitvoeren van informatie, training en marketing van de service en activiteiten met betrekking tot het bedrijf, met name het onderhouden van communicatie met de gebruiker afgeleid van de suggesties, vragen en verzoeken om informatie die via de website worden gedaan.

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten