PRIVACYBELEID

Privacybeleid

David Patrick Madorre, met handelsnaam DOMUS DP Real Estate (hierna HET BEDRIJF), zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn klanten en gebruikers die deze website bezoeken.

Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de bepalingen in dit Privacybeleid en dat hun persoonlijke gegevens worden behandeld zoals daarin bepaald. Houd er rekening mee dat hoewel er op onze website links naar andere websites kunnen zijn, dit privacybeleid alleen van toepassing is op de website en niet op de websites van andere bedrijven of organisaties waarnaar de website wordt doorgestuurd. HET BEDRIJF heeft geen controle over de inhoud van websites van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

  1. Recht op informatie: Krachtens de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeert de VENNOOTSCHAP de gebruiker van deze website over het bestaan van een bestand met persoonsgegevens dat door DOMUS DP Real Estate en onder haar verantwoordelijkheid is aangemaakt.
  2. Doel: De gegevens van de gebruikers die via onze website worden verzameld, worden vastgelegd om hen onze vastgoedbeheerdiensten aan te bieden.
  3. Verantwoordelijkheid: HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door de klanten worden verstrekt en begrijpt dat de klant die de dienst aanvraagt, de wettelijke bevoegdheid heeft om juridische beslissingen te nemen over vastgoedactiviteiten die moeten worden uitgevoerd op het onroerend goed, perceel, boerderij, land, gebouwen, magazijn of wat het object waarop onroerendgoedactiviteiten zullen worden uitgevoerd. De klant garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het communiceren van elke wijziging daarvan.
  4. Toestemming van de gebruiker: Het verzamelen van persoonlijke gegevens, via e-mailberichten en / of onze website, impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de verwerking ervan voor het hierboven beschreven doel, evenals voor het verzenden van communicatie via sms, e-mail en / of andere elektronische communicatiemiddelen met informatie over onze diensten. De gebruiker kan ons op elk moment laten weten dat hij geen commerciële communicatie wenst te ontvangen via het e-mailadres: info@domus-dp.com
  5. Toewijzingen: HET BEDRIJF zal gegevens overdragen wanneer dit vereist is door de huidige wetgeving, om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen met de verschillende bevoegde administraties.

DOMUS DP Vastgoed: info@domus-dp.com

Privacy - Voorwaarden

  1. Recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering van gebruikers: De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering uitoefenen in de voorwaarden van de LOPD en zijn uitvoeringsvoorschriften, door het DNI gericht aan DOMUS DP Real Estate, met adres Carrer Rembrandt 2A, lokaal 2, 03530 La Nucía (Alicante), te schrijven en te kopiëren door middel van schriftelijke communicatie en een fotokopie van de DNI met vermelding van de referentie LOPD, of via e-mailadres: info@domus-dp.com
  2. Veiligheidsmaatregelen: HET BEDRIJF., informeert u dat het de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om het beveiligingsniveau te handhaven dat vereist is bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december en de LOPD, en beschikt ook over de nodige mechanismen om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat onbevoegde toegang, diefstal, onrechtmatige wijzigingen en verlies van gegevens.
  3. Vertrouwelijkheid: In overeenstemming met de huidige regelgeving verbindt HET BEDRIJF zich ertoe om te voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens het browsen op de website.
  4. Update van het Privacybeleid: HET BEDRIJF kan dit Privacybeleid op elk moment wijzigen en bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer altijd of u op de hoogte bent van ons Privacybeleid om te allen tijde op de hoogte te zijn van de informatie die via het web wordt verzameld en hoe we deze gebruiken.
  5. De gebruiker stemt ermee in dat zijn verbindingsgegevens IP's, DNS, servers, gateways en elk ander type gegevens van deze aard (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld) kunnen worden verzameld door applicaties of webcomplement van monitoringbezoeken die binnen en buiten de EU kunnen worden gehost als u doorgaat met browsen op de pagina.

U bent zich er ook van bewust dat we knoppen, links en aanvullingen hebben, die op hun beurt kunnen worden gekoppeld aan webpagina's van verschillende "sociale netwerken" met servers binnen en buiten de Europese Unie.